izek-01

A¬†stool inspired by my grandfather’s, architect Israel Rettig, designs.

izek-02

izek-03

izek-04